رستاخیز

رمز ماندن همین بود...

رستاخیز

رمز ماندن همین بود...

توضیح: روزگار بعضی ها را با خود برد و برخی در انتظار رفتن اند...اما بعضی هم خلاف عادت، ماندند و ماندند و ماندند...همانها که مردند،قبل از مردن...و در زمان حیات مادی، رستاخیز خود را خود رقم زدند و رمز ماندن شان همین بود...پس از رستاخیز، حیات، جاودانه میشود... {ضیاءالدین.ح}

پیام های کوتاه

تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی

۲ مطلب در مرداد ۱۳۹۴ ثبت شده است

اتفاقاتی این روزها در حال و روز سیاسی کشور رخ داده که به نظرم بد نیست مطلبی را در باب تعداد رهبرهایی که در کشور داریم بنویسم؛ عجالتا هم باید عرض کنم که تعداد رهبرها، بیش از آن ذهنیتی است که شما فکر میکنید ممکن است بخواهم بنویسم؛ بحث یکی و دو تا نیست...

ماجرا قدری عمیق تر است!

 

مطلب بعدی بلاگ را در این باره می خواهم بنویسم ان شاءالله اگر زنده ماندم...مفصل و دقیق نوشتن، وقت میبرد!

  • ضیاءالدین
  • ضیاءالدین