رستاخیز

رمز ماندن همین بود...

رستاخیز

رمز ماندن همین بود...

توضیح: روزگار بعضی ها را با خود برد و برخی در انتظار رفتن اند...اما بعضی هم خلاف عادت، ماندند و ماندند و ماندند...همانها که مردند،قبل از مردن...و در زمان حیات مادی، رستاخیز خود را خود رقم زدند و رمز ماندن شان همین بود...پس از رستاخیز، حیات، جاودانه میشود... {ضیاءالدین.ح}

پیام های کوتاه

تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی

۲ مطلب در اسفند ۱۳۹۱ ثبت شده است

سنتی هست توی فامیل پدری:سمنوی سفره عید همه رو،عمه بزرگ درست میکنه و میفرسته; خدا بیامرزدشون،امسال خودشون بین ما نیستند، اما سمنوها از همون خونه بیرون میاد هنوز.
دیروز 3تا ظرف سمنو آوردند برای ما: یعنی خودمان(من، ابوی و والده مکرمه)،داماد(و البته آبجی محترمه بنده) و عروس خانه(و اخوی ما)!
مادر گفت: "سال قبل،2 تا بود،امسال 3تا; خداکنه سال بعد4تا باشه"
و بعد همه به من نگاهی انداختند...
با خودم گفتم "سمنو دست خداست;هرچی اون بخواد..."


samanu

*فاتحه ای بخوانید برای عمه مرحومم...برای همه آنهایی که نوروز قبل کنارمان بودند و...
**ضمناً این گذاره حکیمانه بنده را هم کلی در نظر بگیرید.

یک سال بعد نوشت: سمنو دست خداست؛ اما سمنوی من را انگار به دست دیگری دادند؛ نوش جانش باشد؛ هر چه باشد ما هم خدایی داریم!
  • ضیاءالدین

رفتن و نرسیدن

۱۸
اسفند
"کسی که میخواهد به مقصد برسد، باید:
1-هم راه برود
2-هم از راه برود
3-و در راه شروع کند
وگرنه رفتن تنها، بدون نتیجه است"


راه

پ.ن:ع.ص،کتاب مسولیت و سازندگی،انتشارات لیله القدر
  • ضیاءالدین