رستاخیز

رمز ماندن همین بود...

رستاخیز

رمز ماندن همین بود...

توضیح: روزگار بعضی ها را با خود برد و برخی در انتظار رفتن اند...اما بعضی هم خلاف عادت، ماندند و ماندند و ماندند...همانها که مردند،قبل از مردن...و در زمان حیات مادی، رستاخیز خود را خود رقم زدند و رمز ماندن شان همین بود...پس از رستاخیز، حیات، جاودانه میشود... {ضیاءالدین.ح}

پیام های کوتاه

تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی

۱ مطلب در بهمن ۱۳۹۱ ثبت شده است

بدون شرح و بسط و اطاله:
اینجا جایی است برای دیدن... این روزها، دارد تاتی تاتی راه میرود... هنوز خیلی سنش کم است...اما انشالله زود به دویدن کارهای سنگین انجام دادن می رسد...
  • ضیاءالدین